โรงเรียนบางกะปิ อำเภอเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1010206001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 08/10/2564
[14929/363723]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]